Podle zákona má každý zaměstnanec nárok na dovolenou, která slouží k odpočinku a regeneraci sil. Zaměstnavatel je povinen umožnit čerpání dovolené, ale zároveň také smí za určitých okolností dovolenou zrušit.

Kdo schvaluje termín dovolené a může vám zaměstnavatel zrušit dovolenou?

Zákoník práce zaměstnavatelům dává právo zaměstnance odvolat z nastoupené dovolené, změnit termín u nahlášené, ale dosud nečerpané dovolené nebo neposkytnout dovolenou v plánovaném termínu. Není to ale jen tak a v některých případech zaměstnanci vznikne nárok na odškodnění.

Zákon nestanovuje způsob sestavení rozvrhu dovolených

Český zákoník práce zaměstnavatelům nenařizuje, jak by sestavení rozvrh dovolených mělo probíhat. Zaměstnavatel si způsob sestavení může učit sám včetně toho, jak zaměstnanci mohou žádat o termín dovolené.

Zaměstnavatel trvající na určené době čerpání dovolené, je povinen to zaměstnanci oznámit 14 dní dopředu, pokud se nedohodnou na kratší době.

Platí, že by čerpání dovolené mělo být umožněno vcelku a nejpozději do konce kalendářního roku, v němž nárok na dovolenou vznikl. Přihlížet by se přitom mělo k provozním důvodům a k zájmům zaměstnance, mezi něž patří i rodinné povinnosti a péče o děti.

O dovolenou může požádat i sám zaměstnanec

Zaměstnanec může o dovolenou požádat sám v libovolném termínu. Zaměstnavatelé však s návrhem musí souhlasit. Mohou žádost přijmout i odmítnout. Termín dovolené není možné v případě klasického pracovního úvazku pouze oznámit.

Nastoupení na neschválenou dovolenou je bráno jako neomluvená absence. Jde o vážné porušení pracovní kázně, které může vést až k výpovědi v podobě okamžitého ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec v takovém případě nemá nárok na finanční odstupné.

Kdy zaměstnanec rozhoduje o termínu dovolené

Pokud zaměstnavatel nestanoví nástup dovolené za daný kalendářní rok ani do 30. června dalšího roku, má zaměstnanec právo si nástup a termín dovolené určit sám. Musí to však s předstíhem nejméně 14 dní nahlásit zaměstnavateli. Ten nemá právo tuto žádost odmítnout.

Zaměstnavatel by měl žádosti o dovolenou vyhovět taktéž v situacích, kdy o dovolenou žádá zaměstnankyně tak, aby bezprostředně navazovala na konec mateřské dovolené, nebo otec zaměstnanec, aby navazovala na konec rodičovské dovolené.

Proč a kdy o dovolenou o žádat s časovým předstihem

Rozhodující slovo o určení termínu dovolené má až na výjimky zaměstnavatel. Pokud si například zaměstnanec koupí letní zájezd několik měsíců dopředu, riskuje, že mu dovolená v daném termínu nebude schválena.

Zaměstnancům je doporučeno, aby o dovolenou v takovém případě žádali s dostatečným předstihem. Někteří zaměstnavatelé používají formalizované žádanky o dovolenou, kterou by měl zaměstnance obdržet od oprávněného vedoucího zaměstnance rozhodujícím o dovolené.

Jak je to se zrušením dovolené a nárokem na odškodné

Dle zákoníku práce má zaměstnanec nárok na uhrazení nákladů na dovolenou, pokud jeho zaměstnavatel změní již určenou dobu čerpání dovolené nebo ho z již nastoupené dovolené odvolá. Nevztahuje se to na případy, kdy si zaměstnanec zakoupí zájezd na plánovaný, ale v té době ještě neschválený termín v rozvrhu dovolených.

Důvody, kvůli nimž může být zaměstnanec z dovolené odvolán, ani okolnosti, za nichž může ke změně určené doby čerpání dojít, zákoník práce nespecifikuje. Musí se jednat o vážné a náhle provozní důvody, jejichž řešení je vázáno na konkrétního zaměstnance. Nemělo by jít o svévolné rozhodnutí zaměstnavatele (např. ohrožení činnosti).

Dít by se tak mělo pouze ve výjimečných případech. Proto byla zavedena kompenzační povinnost zaměstnavatele jakožto ochrana zaměstnanců před zneužitím práva zrušení čerpání dovolené nebo odvolání z nastoupené dovolené ze strany zaměstnavatele.

Mezi náklady, které zaměstnavatel musí uhradit, patří například storno poplatky za zrušení dovolené, výlohy na cestu zpět, ubytování, náklady na pojištění a další s dovolenou související náklady, o které by kvůli zrušení schválené dovolené přišel, a náklady na zpáteční cestu do místa dovolené, pokud se zaměstnanci vyplatí se ještě vrátit.

Musí být zaměstnanec k zastižení po celou dobu dovolené

Nemusí. Dle zákoníku práce zaměstnanec není povinen být během čerpání své dovolené na příjmu telefonicky, e-mailu ani jiným způsobem. Dovolená slouží primárně k odpočinku a regeneraci, čemuž pracovní kontakt zrovna neprospívá.

Nejenže zaměstnanec nemusí přijmout telefon, ani číst pracovní e-maily, ale smí telefon či připojení k internetu úplně vypnout. Nemluvě o tom, že zaměstnanec i bez svého vlastního přičinění může trávit dovolenou na místě s úplnou absencí signálu.

Pokud by zaměstnavatel trval na tom, aby zaměstnance byl k dispozici na dálku pro případ potřeby, už se jedná o pracovní pohotovost, a ta se s s dovolenou vylučuje.

Formalizovaných žádanky o dovolenou někdy obsahují kolonku určenou pro vyplnění místa pobytu během dovolené. V takových případech je doporučeno místo dovolené uvádět velmi obecně s možností jeho změny.

Hodnocení kategorie 4.5
Kdo schvaluje termín dovolené a může vám zaměstnavatel zrušit dovolenou? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 0 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 8. 8. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze