Jak dosáhnout vymazání záznamu z registru dlužníků SOLUS

V dnešní době, kdy jsou půjčky velmi snadno dostupné a počet jejich poskytovatelů neustále stoupá, roste také počet lidí, kteří jsou zadlužení a nezvládají svoje závazky včas splácet. Ti, kteří v minulosti nespláceli řádně svoje dluhy, ať už šlo o bankovní půjčky, nebo jiné platby (např. telekomunikačním operátorům atd.) se tak mohou ocitnout v registru dlužníků, do kterého mohou jednotliví poskytovatelé nahlížet a kontrolovat si, zda žadatel o úvěr nebo jinou službu je dostatečně solventní a může mu být půjčka poskytnuta. Nejznámějším českým registrem je SOLUS, který zahrnuje nejen informace o fyzických osobách, jež řádně nesplácely své závazky, ale jeho součástí je i registr podnikatelů a právnických osob + několik dalších doplňkových registrů.