Které společnosti poskytují půjčky i důchodcům?

Jednou ze skupin lidí, pro které je získání úvěru trochu obtížnější, jsou důchodci. Půjčky pro důchodce nenabízí každý poskytovatel a mnohdy je horní věková hranice příliš nízká. Úvěry pro seniory se sice dají najít jak v bankovním, tak i v nebankovním sektoru, jejich nabídka je ale výrazně omezená a čím je žadatel starší, tím je pravděpodobnost získání půjčky nižší.