Dlouhodobé ošetřovné je jeden z typů dávek nemocenského pojištění. Nárok na tuto dávku není automatický. Mohou o ni požádat osoby pečující o osobu blízkou závislé na celodenní pomoci zpravidla z vážných zdravotních důvodů.

Praktický návod, kdy a jak požádat o dlouhodobé ošetřovné

Nemusí jít nutně o osoby trvale zdravotně postižené, ale také o jinak zdravého partnera, dítě či jiného blízkého příbuzného, které zrovna propustili z nemocnici a po nějakou dobu, než se plně zotaví vyžaduje pomoc a asistenci. To však znamená, že pečující osoba nemůže chodit do práce. Řešení nabízí dlouhodobé ošetřovné, o kterém pojednává zákon č. 187/2006 Sb., § 41.

Vysvětlíme, jaké dokumenty musí žadatel vyřídit, co v žádosti nesmí chybět, a jak vůbec má podání žádosti o dlouhodobé ošetřovné správně vypadat i probíhat.

Kde najít a jak vyplnit Žádost o dlouhodobé ošetřovné

Jako první žadatel potřebuje příslušný tiskopis. Ten si může stáhnout na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Pokud tuto možnost žadatel nemá, může si jej osobně a v papírové vzít na jakékoliv pobočce ČSSZ v rámci úředních hodin.

Online existují dvě možnosti, jak žádost vyplnit. Za prvé si lze tiskopis stáhnout, vytisknout a vyplnit. Jednodušší je rovnou vyplnit online verzi formuláře a až poté jej vytisknout. Žádost musí obsahovat souhlas a podpis ošetřované osoby. Součástí formuláře je dále Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, kterou smí vyplnit ošetřující lékař na základě odborné prohlídky pacienta.

EXTRA DŮLEŽITÉ: Žádost musí být podána nejpozději v den propuštění osoby, o níž bude žadatel pečovat, z nemocnice. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče nelze vydat zpětně. Tato podmínka by se měla změnit od příštího roku 2022.

Kde žádost o ošetřovné odevzdat a jak dlouho trvá rozhodnutí

Stejně tam, kde zájemce získal tiskopis žádosti, tedy na ČSSZ s tím rozdíle, že by mělo jít o správně adresně příslušnou pobočku žadatele. O to už se ale postará zaměstnavatel, který žádost s požadovanými doklady na správnou pobočku odešle.

Jinak je to v případě osoby samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ, žádající o dávku. Ti musí žádost odevzdat osobně na příslušné pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Na stránkách ČSSZ není uvedena lhůta, do kdy jsou povinni žádost o dlouhodobé ošetřovné schválit nebo zamítnout a vydat rozhodnutí. Žadatel neobdrží ani žádné vyrozumění, pokud zákonné podmínky splní.

O tom, že je splnil se dozví tak, že mu na bankovní účet dorazí částka vypočtena za dobu ošetřování (tj. 60 % redukovaného vyměřovacího základu), případně si v poštovní schránce vyzvedne poštovní poukázku.

O zamítnutí nároku je žadatel už informován prostřednictvím písemného vyrozumění, které obsahuje odůvodnění rozhodnutí. Neúspěšný žadatel se může odvola nejpozději do 15 dnů u příslušné pobočky OSSZ, která rozhodnutí vydala.

Jak čerpat dávku dlouhodobého ošetřovného

Dávku je možné čerpat v průběhu až 90 kalendářních dnů. Žadatel si u ošetřujícího lékaře musí vyzvednout potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče, bez něhož nelze dávku vyplatit. Příjemce dávky jej vyplní a odevzdá zaměstnavateli, který ji předá správně pobočce OSSZ. OSVČ jej odevzdává sám.

Ukončení dlouhodobého ošetřovného

O ukončení rozhoduje lékař pečující o osobu, která je v péči příjemce dávky. Jakmile uzná, že je nemocný schopen o sebe pečovat sám, vyznačí datum ukončení ve druhém díle formuláře Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a odešle jej na příslušnou OSSZ. Vedle toho vystaví Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče, které předá ošetřující osobě.

Přestane-li se ošetřující osoba o nemocného starat dříve, než o ukončení rozhodne lékař (například z důvodu změny pečující osoby), musí vyplnit formulář Oznámení o ukončení dlouhodobé péče a odeslat jej na OSSZ.

Jak bude vypadat dlouhodobé ošetřovné v roce 2022

Od začátku ledna by měly začít platit změny, které se týkají především šibeniční lhůty pro podání žádosti. Tu by od 1. ledna 2022 mělo jít podat do 15 dní od propuštění nemocného ze zdravotnického zařízení lůžkové péče.

Změní se rovněž minimální délka hospitalizace pacienta ze 7 dní na 4 dny. Nově nebude hospitalizace požadovaná u osob, které se nachází v tzv. inkurabilním (nevyléčitelném) stavu.

Hodnocení kategorie 4.5
Praktický návod, kdy a jak požádat o dlouhodobé ošetřovné hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 0 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 1. 12. 2021. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze