Již v létě se objevovala první varování, že Česko na podzim zasáhne druhá mnohem horší vlna pandemie Covid-19. Stalo se a opět došlo k vyhlášení celé řady omezení, kvůli nimž mnozí živnostníci nemohou vykonávat činnost. Jaké kompenzace mohou od státu požádat nyní? Dostanou je opět všichni OSVČ? Jaká pravidla platí nyní?

OSVČ a druhá vlna pandemie: Jaké kompenzace pro ně vláda připravila tentokrát?

Dne 22. října byla kvůli zhoršení stavu a vysokému nárůstu nemocných v souvislosti se šířením koronaviru vyhlášená druhá celorepubliková karanténa. Omezení sebou přináší celou řadu problémů, které se dotýkají zejména drobných živnostníků.

Mnozí z nich nemohou dál vykonávat svou činnost a přichází tak o každodenní obživu. Při jarní karanténě měli OSVČ nárok na ošetřovné (OSVČ s dětmi) a kompenzační příspěvek. Jaká situace panuje nyní? Dostanou živnostníci opět nějakou podporu jako na jaře?

Nárok na kompenzační bonus mají jen někteří OSVČ

Při první vlně koronaviru na jaře a vyhlášení karantény získali nárok na tzv. kompenzační příspěvek v podstatě všichni OSVČ, kteří zaznamenali alespoň částečné snížení příjmů v důsledku omezení. Nemuseli však nic dokládat. Stačilo vyplnit online přihlášku o bonus a potvrdit čestné prohlášení.

Teď na podzim živnostníci opět získali nárok na kompenzační bonus ve stejné výši jako jaře a to 500 Kč denně. Tentokrát má příspěvek daleko přísnější pravidla pro vznik nároku, který už automaticky neplatí pro všechny OSVČ bez rozdílu. Jaké podmínky musí OSVČ splnit nyní, aby státní podporu získal?

V první řadě je kompenzační bonus určený pouze pro:

 • OSVČ s živnostenským oprávněním  aktivním před 5. říjnem 2020 nebo krátkodobým přerušením po 12. březnu 2020,
 • společníky v s.r.o., kerá má maximálně 2 společníky nebo se jedná o rodinný podnik,
 • osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), kteří byli nejméně 3 měsíce účastníky nemocenského pojištění.

Koho konkrétně se tedy nárok na státní příspěvek během nouzového stavu týká? Jedná se o podnikající osoby, jejichž dominantním zdrojem obživy je:

 • provoz restauračních zařízení a barů,
 • provoz hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů, barů a diskoték,
 • organizace a pořádání hudebních, divadelních nebo filmových představení,
 • provoz vnitřních sportovišť, bazénu a koupališť, fitness center či wellness zařízení,
 • provoz zoologických zahrad,
 • provoz muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a jiných historických či kulturních objektů,
 • organizace a pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství či pohřebních hostin,
 • organizace pořádání kongresů či jiných vzdělávacích akcí,
 • organizace a pořádání veletrhů,
 • provoz cirkusů a varieté,
 • provoz poutí a podobných zábavných a tradičních akcí.

O bonus mohou žádat také OSVČ a společníci s.r.o., jejichž činnost je významným způsobem závislá na činnosti výše uvedených zavřených podnikatelských oborů (např. dodavatelé vybraného zboží a služeb).

Jaké jsou parametry kompenzačního bonusu pro OSVČ

Parametry a způsob žádosti o příspěvek už jsou víceméně stejné. Výše kompenzačního příspěvku činí 500 Kč. Příspěvek bude vyplácen za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikatelské činnosti kvůli vládním omezením.

Příspěvek lze získat pouze za tzv. bonusového období, jehož délka bude vyhlášená vládou (aktuálně platí nouzový stav od 5. října do 20. listopadu). O příspěvek mohou postižení OSVČ žádat nejpozději dva měsíce po ukončení nouzového stavu.

Žádost o kompenzační bonus je možné podat na příslušném finančním úřadu:

 • osobně,
 • e-mailem,
 • online prostřednictvím datové schránky.

Podnikající rodiče mají nárok na ošetřovné

Druhou podporu ze strany státu představuje tzv. ošetřovné určené pro ty OSVČ, kteří:

 • jsou doma s dětmi ve věku do 10 let z důvodu uzavření škol či jiného vzdělávacího zařízení určeného pro malé děti,
 • pečují o osobu kvůli zdravotnímu stavu závislé na pomoci jiné osoby, která kvůli omezením nemůže využívat některou formu sociální pomoci,
 • pečují o dítě ve věku do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby a nemůže využívat jinou formu sociálních služeb.

Jedná se však pouze o OSVČ, pro které zavřená podnikatelská činnost představuje hlavní samostatnou výdělečnou činnost a jedná se tedy o zdroj obživy. Výše ošetřovného činí 400 Kč za každý kalendářní den trvání uzavření škol a případně sociálních služeb.

Pozor, na ošetřovné nemají v druhé vlně nárok OSVČ, kteří:

 • mají ještě jiné zaměstnání,
 • pobírají starobní nebo invalidní důchod,
 • pobírají rodičovský příspěvek nebo podporu během mateřství.
Hodnocení kategorie 4.5
OSVČ a druhá vlna pandemie: Jaké kompenzace pro ně vláda připravila tentokrát? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 0 hlasů.
22

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 26. 11. 2020. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze