Osoby, které nemají příjem ze zaměstnání či podnikání, ani za ně pojistné neplatí stát, zdravotní pojištění platí ze svého. Letos si připlatí. Může za to vyšší minimální mzda, z níže se pojistné počítá.

Osoby bez zdanitelného příjmu v roce 2023 zaplatí na sociálním pojištění více

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2023 z 16 200 Kč na 17 300 Kč přinese mimo jiné vyšší zdravotní pojištění všem samoplátcům, což jsou osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů

Osoby bez zdanitelných příjmu neboli zkráceně jen OBZP nemají zaměstnání, nepodnikají a tudíž nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti, ani nepatří k osobám, za něž pojistné hradí stát, což jsou nezaopatřené děti, poživatele starobních a invalidních důchodů, příjemci rodičovského příspěvku, osoby na mateřské dovolené a uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce.

Nejčastěji se jedná o

  • nezaměstnané osoby neevidované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • ženy a muži v domácnosti, kteří nepatří mezi osoby, za něž platí pojistné stát (tzn. nepečují celý den, osobně a řádně nejméně o jedno dítě ve věku do 7 let nebo o dvě děti do 15 let věku, ani nepobírají důchod z důchodového pojištění),
  • studenti střední nebo vysoké školy v ČR, které nepatří do soustavné příprava na budoucí povolání (např. jazykové školy, rekvalifikační kurzy a podobně)
  • studenti střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla postavena na úroveň studia v ČR, případně neoznámili dlouhodobý pobyt,,
  • student vysoké školy starší 26 let (s výjimkou doktorandů),
  • absolventi střední školy, kteří po ukončení nenastoupí do zaměstnání, nepřihlásí se na úřad práce ani nezačnou podnikat,
  • absolventi vysoké školy, kteří dál nestudují, nenajdou si zaměstnání, ani nezačnou podnikat po ukončení studií,
  • členové náboženského řádu bez příjmu.

Nejčastěji se jedná o studenty starší 26 let s výjimkou těch, co studují první doktorandské studium, a nezaměstnaní, kteří nejsou evidovaní na úřadu práce.

Je-li je osoba v příslušném kalendářním měsíci byť po dobu jednoho dne zaměstnancem, podniká jako OSVČ nebo má nárok na uhrazení pojistného státem, pak v tomto měsíci není považována za OBZP.

OBZP si zdravotní pojištění musí platit sami

Na rozdíl od sociálního pojištění, které je dobrovolné, je platba zdravotního pojištění povinná na základě příslušného zákona. Povinné odvody na zdravotní pojištění se platí každý měsíc a rok od roku se zvyšují.

Příčinou zdražení je zvýšení minimální mzdy, ze které se pojistné počítá. Pojistné tvoří 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2022 to bylo 2 187 Kč a letos to bude 2 336 Kč, tedy o 149 Kč více.

Navýšení platí od 1. ledna 2023. To znamená, že vyšší sumu musíte zaplatit už tento měsíc. Lednová platba je splatná nejpozději do 8. února 2023. Nezapomeňte si tedy v internetovém bankovnictví zvýšit trvalý příkaz nebo vzor platby.

Jak se platí povinné odvody na zdravotní pojištění

Pro placení povinného pojistného existují pravidla. Za jejich porušení (např. pozdní úhrady či neplacení) hrozí samoplátcům sankce. Pojistné za daný kalendářní měsíc je splatné vždy od 1. dne příslušného měsíce až do 8. dne měsíce následující (např. zdravotní pojištění za únor je nutno uhradit v době mezi 1.2. a 8.3.). Dnem platby je myšlen den připsání na účet banky konkrétní zdravotní pojišťovny.

Pokud má samoplátce u zdravotní pojišťovny nedoplatky a pokuty, nově provedená platba je vždy použita nejprve na jejich úhradu a teprve poté na další zálohu.

Sankce za prodlení činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den. Nejsoou  vysoké. Při dlouhodobém neplacení se však načítají a po několika měsících už nemusí jít zrovna o zanedbatelnou částku.

Pozor na dodržení přihlašovací povinnosti

Osoba, která se stane samoplátcem, se musí nejprve u své zdravotní pojišťovny přihlásit. Přihlašovací povinnost je povinná a nový samoplátce ji musí provést v lhůtě 8 dnů od dne, kdy mu vznikla povinnost si pojistné platit sám. Teprve poté začne platit pojistné.

Pokud se samoplátce nepřihlásí nebo tak učiní až po uplynutí této lhůty, může mu zdravotní pojišťovna naúčtovat sankci ve výši až 10 000 Kč. Sankci může pojišťovna uplatnit po dobu tří let ode dne, kdy měla být přihlašovací povinnost splněna.

Hodnocení kategorie 4.5
Osoby bez zdanitelného příjmu v roce 2023 zaplatí na sociálním pojištění více hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 0 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 16. 2. 2023. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze