Koronavirus, respektive omezení s ním spojená, mají negativní dopad na soukromé podnikání. Velké množství firem a živnostníků má zakázáno provozovat činnost a to jim přináší vážné finanční obtíže. Spousta podnikatelů zvažuje činnost přerušit nebo dokonce ukončit. Co je výhodnější?

Koronavirus podnikání nepřeje: Má smysl činnost přerušit nebo je lepší podnikání ukončit?

Když se koronavirus před rokem objevil, asi nikdo si nepředstavoval, jak moc v následujících měsících ovlivní životy lidí po celém světě. Do velkého ohrožení se dostávají zejména drobní živnostníci, ale také malé a střední podniky, které každý den bez možnosti vykonávat činnost připravuje o peníze nezbytné nejen pro podnikání.

Ukončit nebo přerušit podnikatelskou činnost?

Zákaz a různá omezení podnikatelské činnosti vyvolaná šířením viru Covid-19 již po druhé přiměl celou řadu firem a živnostníků na několik týdnů omezit činnost či zavřít provozovny. To jim způsobuje vážné existenční potíže.

Spousta podnikatelů nyní stojí před zásadním rozhodnutím, zda mají podnikatelskou činnost ukončit a ochránit tak sebe, ale také zaměstnance či dokonce rodinu před ještě vážnějšími následky. Výhodnějším řešením situace může být pouze přerušení činnosti, které není tak definitivní. Jak na to?

Ukončení vs. přerušení podnikání

Hlavní výhodou přerušení podnikatelské činnosti oproti ukončení je možnost ji kdykoliv opět obnovit. V případě ukončení podnikání je však nutné začít znovu od nuly, jak se říká.

V případě zrušení živnostenského oprávnění musí podnikatel, který chce znovu podnikání rozjet, znovu ohlásit živnost, případně podat žádost o koncesi. To znamená, že musí uhradit nový správní poplatek.

Naopak při přerušení činnosti stačí obnovení podnikání pouze oznámit na příslušném úřadu. Žádný správní poplatek se za obnovení živnosti neplatí.

Jak přerušit podnikatelskou činnost

Možnost přerušení podnikatelské činnosti není žádnou novinkou. Podnikatel má dle českého zákona právo na přerušení samostatně výdělečné činnosti, kdykoliv se mu zachce, a aniž by byl povinen vysvětlovat důvod svého konání. Ty mohou být jakékoliv nejen ty finanční. Úřady se na důvod přerušení dotazovat nebudou.

Podnikatelská činnost je přerušena ke dni doručení žádosti, přičemž doba přerušení není omezena. Živnostník či podnikatel musí přerušení podnikatelské činnosti pouze oznámit na příslušných úřadech. Do žádosti je nutné uvést i datum obnovení, to však lze opakovaně prodloužit podáním další žádosti. Živnostenskou činnost lze kdykoliv obnovit, stačí to oznámit.

Živnostenský úřad

Živnostenskému úřadu není nutné přerušení činnosti oznamovat vůbec. Je to však lepší a často i jednodušší. Prostřednictvím oznámení přerušení živnosti zde smí živnostník podat zároveň žádost o změnu u zdravotní pojišťovny a správě sociálního zabezpečení.

Živnostník musí vyplnit změnový list, který stáhne na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost může podat několika způsoby - prostřednictvím pošty, osobně na podatelně nebo elektronicky na www.rzp.cz nebo datovou schránkou. Zaslání e-mailem lze pouze s elektronickým podpisem.

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ)

Přerušení činnosti je nutné oznámit příslušné OSSZ a to nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, kdy došlo k přerušení činnosti. Pokud tak živnostník neučiní, hrozí mu pokuta ve výši až 10 tisíc korun.

K oznámení slouží tiskopis Oznámení OSVČ o ukončení SVČ, které je k dispozici na webu ČSSZ, ePortálu ČSSZ nebo na OSSZ. Oznámení je možné zaslat poštou, e-mailem (nutný ověřený elektronický podpis), z datové schránky nebo osobně na podatelně OSSZ.

Zdravotní pojišťovna

Přerušení činnosti je nutné oznámit také u zdravotní pojišťovny nejdéle do osmi dní ode dne přerušení činnosti. Záloha se platí za každý započatý měsíc. K oznámení slouží příslušný tiskopis, který by na svých stránkách měly mít zdravotní pojišťovny. Oznámení lze odevzdat poštou, e-mailem (nutný ověřený elektronický podpis), z datové schránky nebo osobně na pobočce zdravotní pojišťovny.

Finanční úřad

Přerušení je nutné oznámit i “finančáku” a to nejpozději do 15 dní od dne přerušení činnosti. Potřeba je odevzdat vyplněný formulář Oznámení o změně registračních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy a lze jej odeslat online prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.

Hodnocení kategorie 4.5
Koronavirus podnikání nepřeje: Má smysl činnost přerušit nebo je lepší podnikání ukončit? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 0 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 15. 1. 2021. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze